Удаленный рабочий стол google chrome

Dela datorn med andra

Du kan ge andra fjärråtkomst till din dator. Då får de tillgång till appar, filer, e-post, dokument och historik på den.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Ladda ned under Få support.
 4. Ladda ned och installera Chrome Remote Desktop enligt anvisningarna på skärmen.
 5. Välj Skapa kod under Få support.  
 6. Kopiera och skicka koden till den som ska få tillgång till datorn.
 7. När den andra personen anger åtkomstkoden på webbplatsen öppnas en dialogruta med hans eller hennes e-postadress på din skärm. Du ger personen fullständig tillgång till datorn genom att välja Dela.
 8. Klicka på Sluta dela när du vill avsluta delningssessionen.

Åtkomstkoden fungerar bara en gång. Var 30:e minut som datorn delas blir du ombedd att bekräfta att du vill fortsätta dela den.

Control Chrome Remote Desktop network settings

To enable Chrome Remote Desktop for local area network or VPN users only, disable firewall traversal by setting the RemoteAccessHostFirewallTraversal policy on Windows Mac and Linux machines.

To disable firewall traversal:

 • Windows: Set HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Google\Chrome\RemoteAccessHostFirewallTraversal to .
 • Mac: Set RemoteAccessHostFirewallTraversal to NO in ~/Library/Preferences/com.google.Chrome.plist.
 • Linux: Set  RemoteAccessHostFirewallTraversal to FALSE in /etc/opt/chrome/policies/managed/RemoteAccessHostFirewallTraversal.json.

     For details on how to define policy settings for Linux, see Set policies

Improving the remote desktop experience

This section provides instructions for changing settings in order
to improve the remote desktop experience.

Enable Clipboard Synchronization

Clipboard Synchronization allows the contents of the clipboard to be
shared between the local and remote machines. If this feature is not already enabled, do the following:

 1. Open the Session Options panel using the button
  chevron_left
  on the side of the window.
 2. In the Enable Clipboard Synchronization section, click Begin.
 3. Click Allow.

Install the Remote Desktop Chrome app

The Remote Desktop Chrome app provides a separate windowed experience and allows
more keyboard shortcuts to be used on the remote system. If this app is not
installed, do the following:

 1. Open the Session Options panel using the button
  chevron_left
  on the side of the window.
 2. In the Install App section, click Begin.
 3. Click Install.

  The remote desktop session reopens in a separate window.

You can move any remote desktop sessions from a Chrome tab to
the app window by clicking the Open With
open_in_new
icon in the URL bar.

Improve the screen resolution

The default remote desktop resolution can modified to better suit your local
computers desktop resolution.

 1. Right-click the remote desktop’s background and select Display Settings.
 2. In the Resolution drop-down list, select a different screen resolution.
 3. Confirm the new screen resolution in the dialog.

Fjärransluta till en dator

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Åtkomst och välj dator.
 4. Ange pinkoden för åtkomst till den andra datorn.
 5. Anslut genom att välja pilen.

Alla fjärrskrivbordssessioner är fullständigt krypterade för din säkerhet.

Ta bort en dator från listan

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Inaktivera fjärranslutningar  bredvid datorn som ska tas bort.

Ge fjärrsupport 

 1. Om någon har delat sin fjärråtkomstkod med dig kan du ge fjärrsupport.
 2. Öppna Chrome på datorn.
 3. Skriv i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 4. Skriv koden under Ge support och klicka på Anslut.

Använda Chrome Remote Desktop på Linux

Steg 3 (valfritt): Konfigurera den virtuella skrivbordssessionen

Första gången du ansluter öppnas en sessionsväljare där du kan välja vilken skrivbordsmiljö som ska användas som standard. Gör så här om en viss skrivbordsmiljö alltid ska öppnas:

 1. Titta i efter .desktop-filen för den skrivbordsmiljö du vill använda. I den filen finns en rad som börjar med följt av kommandot som behövs för att starta sessionen.

  För Cinnamon finns t.ex. filen cinnamon.desktop. Vissa versioner av den filen har följande kommando: gnome-session —session=cinnamon.

 2. Skapa en fil med namnet i din hemkatalog. Den ska innehålla följande: .
 3. Ersätt med kommandot som stod sist i .desktop-filen.
 4. Spara filen . Ändringarna börjar gälla nästa gång du startar värden för Chrome Remote Desktop.
 5. Den virtuella skrivbordssessionen skapas och startas tillsammans med Chrome Remote Desktop.

Tips! Skrivbordsmiljön du använder kanske inte har stöd för mer än en session åt gången. I så fall rekommenderar vi att du använder olika skrivbordsmiljöer för Chrome Remote Desktop-sessionen och den lokala sessionen eller använder sessionsväljaren.

Om du använder sessionsväljaren rekommenderar vi att du loggar ut från skrivbordsmiljön i Chrome Remote Desktop eller den lokala sessionen innan du loggar in i samma skrivbordsmiljö på det andra stället.

Как работает технология удаленного доступа?

Данные программы изначально были призваны обеспечить удобство работы и оптимизацию рабочего времени IT-специалистов, которые администрируют локальные сети, как правило, состоящие из сотен компьютеров, которые зачастую расположены на значительном удалении друг от друга.

Использование программ отдаленного администрирования позволяет существенно сократить временные задержки, необходимые для решения вопросов, которые возникают у пользователей в ходе работы с ПК, уменьшая, таким образом, простои производства.

Существует множество программных реализаций идеи администрирования на расстоянии, которые отличаются используемыми протоколами (VNC, RDP, Telnet, X11, ARD, Rlogin, RFB, ICA, а также собственные протоколы разработчиков ПО) и интерфейсами управления (консольный и графический).

Для шифрования передаваемого трафика используются SSH, TLS, SSL и другие протоколы.

Как правило, программы для удаленного доступа состоят из 2 различных по функционалу приложений:

1. Серверное приложение – устанавливается на компьютерах, которые необходимо будет администрировать.

2. Клиентское приложение – устанавливается на компьютере, с которого выполняется управление другими ПК.

Вскоре, из сферы системного администрирования данные программы постепенно проникли в пользовательскую сферу, пополнив набор необходимых программ среднестатистического пользователя.

Стоит отметить, что заняв пользовательскую нишу программы для удаленного администрирования, были несколько видоизменены.

Так, вместо обязательно необходимых двух приложений клиента и сервера, теперь одно приложение, исполняющее роль клиента или сервера в зависимости от внутренних настроек программы.

Также появилась возможность работы программ в Интернет-сети без дополнительных настроек.

Share your computer with someone else

 1. On your computer, open Chrome.
 2. In the address bar at the top, type , and press Enter.
 3. Under “Get Support, “ click Download .
 4. Follow the onscreen directions to download and install Chrome Remote Desktop.
 5. Under “Get Support,” select Generate Code.  
 6. Copy the code and send to the person you want to have access to your computer.
 7. When that person enters your access code on the site, you will see a dialog with their e-mail address. Select Share to allow them full access to your computer.
 8. To end a sharing session, click Stop Sharing.

The access code will only work one time. If you are sharing your computer, you will be asked to confirm that you want to continue to share your computer every 30 minutes.

Включение хостов только на управляемых устройствах

Если вы хотите разрешить пользователям удаленный доступ из управляемых (принадлежащих компании) устройств в вашей сети, а также заблокировать доступ для всех остальных устройств:

 1. Скройте запись в DNS chromoting-host.talkgadget.google.com в «черной дыре», как описано выше.
 2. Задайте правило, которое перенаправляет трафик с хоста удаленного рабочего стола Chrome в службу DNS-именен, которая не используется по умолчанию.
  • Windows: установите HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Google\ Chrome\RemoteAccessHostTalkGadgetPrefix как литерал, чтобы использовать другой DNS-адрес. Например allowed-chromoting-host приводит к тому, что хосты соединяются с Google Talk по адресу allowed-chromoting-host.talkgadget.google.com.
  • Mac: установите RemoteAccessHostTalkGadgetPrefix как литерал в ~/Library/Preferences/com.google.Chrome.plist. Например allowed-chromoting-host приводит к тому, что хосты соединяются с Google Talk по адресу allowed-chromoting-host.talkgadget.google.com.
 3. Создайте на DNS-сервере запись, которая будет связывать имя DNS из пункта 2 с IP-адресом основного домена talkgadget.google.com.

Удаленный рабочий стол Chrome

Chrome Remote Desktop – расширение для веб-обозревателя Google Chrome, которое позволит удаленно управлять компьютером с другого устройства. Данным дополнением компания еще раз хотела показать, насколько функциональным может быть браузер.

Установка Chrome Remote Desktop

Так как Chrome Remote Desktop – это браузерное расширение, то и, соответственно, загрузить его можно из магазина расширений Google Chrome.

Использование Chrome Remote Desktop

Собственно, чтобы удаленно подключиться к рабочему столу, потребуется установить дополнение Chrome Remote Desktop на другой компьютер или приложение для смартфона или планшета под управлением Android или iOS. Далее мы рассмотрим процесс на примере iPhone.

 1. Откройте встроенный магазин приложений (в нашем случае App Store) и выполните поиск Chrome Remote Desktop. Установите найденный результат.

Запустите приложение. В нижней части окна тапните по кнопке «Вход».

Авторизуйтесь в системе Google, используя ту же учетную запись, что и в браузере.

На экране отобразится удаленное устройство – компьютер. Выберите его.

Для продолжения потребуется ввести ранее заданный PIN-код.

Начнется соединение. Как только связь будет установлена, на экране смартфона появится рабочий стол компьютера.

Приложение поддерживает как вертикальную, так и горизонтальную ориентацию.

Для сенсорных экранов предусматривается поддержка жестов. Например, масштабирование осуществляется «щипком», а чтобы нажать правую кнопку мыши, достаточно тапнуть в нужной области экрана двумя пальцами.

Приложение предусматривает два режима работы: режим сенсорной панели, когда на экране отображается курсор мыши, с помощью которого выполняются все манипуляции, и сенсорный режим, когда мышь заменяет палец. Переключаться между данными режимами возможно через меню Chrome Remote Desktop.

В этом же меню можно вызвать клавиатуру для набора текста.

Завершить работу с Chrome Remote Desktop можно двумя способами: либо выйти из приложения, после чего соединение будет разорвано, либо на самом удаленном компьютере нажать кнопку «Закрыть доступ».

Chrome Remote Desktop – полностью бесплатный способ получить удаленный доступ к компьютеру. В процессе работы ошибок не возникало, все программы открывались корректно. Однако, возможны задержки отклика.

Connecting to the VM instance with Chrome Remote Desktop

You can connect to the VM instance using the Chrome Remote Desktop web
application.

 1. On your local computer, go to the
  Chrome Remote Desktop
  web site.

 2. If you’re not already signed in to Google, sign in with the same Google
  Account that you used to set up the Chrome Remote Desktop service.

  You see your new VM instance in the Remote Devices list.

 3. Click the name of the instance.

 4. When you’re prompted, enter the PIN that you created earlier, and then
  click the arrow
  arrow_forward
  button to connect.

  You are now connected to the Windows login screen on your remote
  Compute Engine instance.

 5. Press any key, and enter the password for the Windows user that
  you generated earlier. Note that the default remote keyboard has a
  US-English layout, so the characters entered may not match the characters
  on your local keyboard. You also cannot copy and paste the password.

You are now connected and logged in to the remote Windows desktop.

Troubleshooting tips

If you’re having problems with Chrome Remote Desktop, try these tips:

 • You need to be connected to the Internet to share or access a computer. If the page won’t open, check your computer’s network settings.
 • Anti-virus software might prevent you from using Chrome Remote Desktop. If you are having problems using Chrome Remote Desktop, make sure that your anti-virus allows the following:
  • Outbound UDP traffic
  • Inbound UDP responses
  • Traffic on TCP port 443 (HTTPS)
  • Traffic on TCP and UDP on port 3478 (STUN)
 • If the computer being accessed is on a work or school network, it might not let you give others access. For more information, contact your administrator.
 • Make sure that you’re using the latest version of Chrome or Chrome OS.

If you have any other issues, please report them in the .

Как подключиться и использовать удаленный рабочий стол Chrome

Удаленный рабочий стол Chrome предлагает два режима работы:

 • Удаленный доступ — удаленное управление вашими компьютерами с других устройств с вашим аккаунтом Google.
 • Удаленная поддержка — режим работы, при котором вы можете получить поддержку от другого человека или сами предоставить её.

Подключение в первом случае состоит из следующих шагов:

 1. Если доступ осуществляется с компьютера: зайдите на нём на страницу https://remotedesktop.google.com/access или нажмите по значку расширения «Удаленный рабочий стол Chrome».
 2. Выберите доступный удаленный компьютер — он должен быть включен, настроен, как в первой части инструкции, подключен к Интернету. Запущенный Google Chrome на удаленном компьютере не обязателен.
 3. Введите ПИН-код (запрос пин-кода можно отключить). Дождитесь подключения и начните использование.
 4. На мобильном устройстве следует запустить приложение «Удаленный рабочий стол Chrome», выбрать ваш удаленный компьютер, ввести PIN-код и приступить к удаленному управлению.

Подключение в режиме «Удаленная поддержка» тоже не представляет сложностей:

 1. У пользователя, к компьютеру которого осуществляется подключение, должны быть установлены компоненты Chrome Remote Desktop, он заходит на ту же страницу (или нажимает по значку расширения) и переходит на вкладку «Удаленная поддержка».
 2. На этой вкладке, в разделе «Получить поддержку» следует нажать «Сгенерировать код» и передать код тому человеку, который будет подключаться.
 3. Пользователь, который осуществляет удаленное подключение, заходит на страницу удаленного доступа и вводит код на вкладке «Удаленная поддержка» в пункте «Предоставление поддержки».
 4. При этом у первого пользователя отобразится сообщение о том, что к его компьютеру осуществляется подключение — он может разрешить его или запретить.

Далее работа проходит в обычном режиме удаленного доступа к компьютеру.

Дальнейшее использование удаленного доступа не должно оказаться сложным: вы управляете удаленным компьютером с помощью клавиатуры и мыши, как обычно, но в окне браузера Google Chrome или в мобильном приложении.

Справа находится меню с настройками и возможностью включить полноэкранный режим, изменить режим работы с несколькими мониторами, передать системные сочетания клавиш, а также включить использование общего буфера обмена (передавать файлы с его помощью не получится, только текстовые и графические данные).

В целом, несмотря на некоторую ограниченность по сравнению с аналогичными коммерческими продуктами, удаленный рабочий стол Chrome — отличный вариант, работающий без сбоев (при условии, что нет проблем с сетью), безопасный, простой в настройке и использовании. Потому, если вам требуется лишь доступ к удаленному рабочему столу без дополнительных функций передачи файлов, записи экрана, скрытного использования — могу смело рекомендовать.

Кстати, если вы являетесь пользователем Windows 10, вы могли не знать, что в системе присутствует встроенное приложение «Быстрая помощь», позволяющее оперативно и без установки дополнительных компонентов подключиться к удаленному компьютеру другого человека в режиме удаленной поддержки. А для полноценного доступа можно использовать Удаленный рабочий стол Microsoft (Microsoft Remote Desktop).

Cleaning up

To avoid incurring charges to your Google Cloud Platform account for
the resources used in this tutorial:

Deleting the project

The easiest way to eliminate billing is to delete the project that you
created for the tutorial.

To delete the project:

 1. In the Cloud Console, go to the Manage resources page.

 2. In the project list, select the project that you
  want to delete and then click Delete delete.
 3. In the dialog, type the project ID and then click
  Shut down to delete the project.

Delete the Compute Engine instance

As an alternative to deleting the entire project, you can delete the VM
instance you created for this tutorial:

 1. In the Cloud Console, go to the
  VM Instances
  page:

 2. Select the checkbox next to the instance name you created earlier
  ().

 3. Click the Delete button at the top of the page:

  It takes a few moments to delete your instance.

Deauthorize Chrome Remote Desktop for the instance

If you no longer want to connect to the VM instance, you can disable it
and remove the instance from the Remote Devices list.

Felsökningstips

Testa följande åtgärder om du har problem med Chrome Remote Desktop:

 • Du måste vara ansluten till internet för att kunna dela eller få tillgång till en dator. Om sidan inte öppnas kontrollerar du datorns nätverksinställningar.
 • Ibland går det inte att använda Chrome Remote Desktop på grund av antivirusprogram. Om detta händer kontrollerar du att antivirusprogrammet tillåter
  • utgående UDP-trafik
  • inkommande UDP-svar
  • Trafik på TCP-porten 443 (HTTPS)
  • Trafik på TCP- och UDP-portarna 3478 (STUN)
 • Om den dator du fjärransluter till är i skolans eller arbetsplatsens nätverk kanske inte andra får tillgång till den. Kontakta administratören om du vill veta mer.
 • Kontrollera att du använder den senaste versionen av Chrome eller Chrome OS.

Övriga problem kan rapporteras i .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector